Systemintegrasjon – prosjektleveranser


iBiz er eksperter på systemintegrasjon

iBiz skaper forretningsverdier gjennom å effektivisere interne og eksterne forretningsprosesser.

Våre konsulenter tilhører toppsjiktet i Norden innen systemintegrasjon på Microsofts plattformer, og vi er overbeviste om at vårt fokus og spisskompetanse gjør oss i stand til å tilføre våre kunder en unik verdi i dag og i fremtiden. 

Opplever dere

  • En lite smidig arkitektur, at endringer tar lang tid og at det er vanskelig å innføre nye systemer og løsninger?
  • Et økende behov for integrasjoner, men ingen god struktur eller ensartet måte å implementere dem på?
  • En mangel på nødvendige ressurser for å kunne løse virksomhetens behov?

Vi hjelper dere

  • Strukturere kommunikasjon og systemintegrasjon på en ensartet måte.
  • Å lage løsninger som sikrer tilgang til korrekt og oppdatert informasjon.
  • Med nødvendige ressurser for å kunne tilfredsstille virksomhetens behov.

Dere kan forvente

  • En lav livssykluskostnad, dvs løsninger til lave kostnader over lengre tid.
  • En partner som tar et langsiktig ansvar. Løsningen skal fungere ut ifra brukerens perspektiv så lenge systemet er i drift.
  • Økt fleksibilitet i fremtiden. Bedre smidighet gir muligheter for større endringer uten at det blir kostbart eller tar for mye tid.

Hva systemintegrasjon handler om

For oss handler systemintegrasjon om å få ulike system til å snakke sammen for å løse kundens forskjellige oppgaver. En arbeidsoppgave kan være at noen registrerer inn informasjon i et bestemt system som deretter distribueres til flere andre systemer eller tjenester.

Vi gjør informasjonen tilgjengelig og ser til at den er korrekt og oppdatert.  Kort og godt.

Vi synkroniserer datasystemer – det er det systemintegrasjon handler om. Og for oss handler det i tillegg om å gjøre dette til en så lav kostnad som mulig over lengre tid. Det er også vårt ansvar at løsningen fungerer effektivt gjennom hele livssyklusen. Foranderlig og forvaltbar systemintegrasjon.

Prosjektleveranser


Teknisk spisskompetanse og erfaring fra systemintegrasjon

Consulting Services (CS) er vårt ekspertteam som jobber med systemintegrasjon i våre prosjektleveranser. Vi har jobbet med Microsofts integrasjonsplattformer i mer enn ti år, og vet hvordan dette håndteres på en måte som ikke så mange andre kjenner til. Vi har en tydelig definert ide i forhold til arkitektur, rammeverk og best practise som vi jobber etter.

Vår tekniske spisskompetanse og helhetstilbud innenfor systemintegrasjon og integrasjonsforvaltning er nøkkelen til en vellykket leveranse.  Mange års erfaring fra noen av Nordens største og mest komplekse integrasjonsprosjekt, gjør at vi kan tilby våre kunder en unik kompetanse på området.

Fremtidsrettet, endringsvennlig og innovasjonskraft

iBiz Solutions tilbyr et langsiktig ansvar og en verktøykasse med gjennomprøvde prosesser og metoder. Vi tenker langsiktig på en helt annen måte enn mange andre, og snakker om forvaltbar systemintegrasjon fordi integrasjonene må kunne fungere over tid. 

Det gjelder å bygge integrasjonen riktig fra start av. Med utgangspunkt i erfaringer fra tidligere vellykkede prosjekt, sørger vi for at løsningene blir forvaltbare.

Med en forvaltbar systemintegrasjon kan man raskt og effektivt tilpasse seg endringer i virksomheten som nødvendigvis vil oppstå over tid.

Innovasjonskraft får du fordi du allerede har en integrasjonsplattform som er forberedt på behov og krav som kan komme i fremtiden.  Det er høyst sannsynlig at du kommer til å trenge endringer og tilpasninger i nåværende integrasjoner til nye forretningsmodeller, eller legge til nye systemer og løsninger.

Med godt dokumenterte integrasjoner utført på en konsistent måte, kan du bruke energien din på innovasjon og verdiskapning i stedet for å løse hendelser som enkelt kunne være unngått.

Neste skritt – book vår workshop

Opplever dere at virksomheten har en lite smidig arkitektur, at endringer tar lang tid og at det er vanskelig å innføre nye systemer og løsninger? Ser dere etter en samarbeidspartner som tar et langsiktig ansvar og som hjelper dere å øke fleksibiliteten i systemene?

Kontakt oss for råd allerede i dag, eller book vår workshop – Integration Framework. Vi forteller gjerne mer om våre tjenester rundt systemintegrasjon, hva vi har gjort for andre kunder og hva vi kan gjøre for din virksomhet. Vi gir dere også gode råd om hvordan dere kan komme i gang.  

Vi hjelper dere på veien til et tryggere og enklere integrasjonsliv.

Ser du etter en langsiktig samarbeidspartner som kan hjelpe deg med dine integrasjonsløsninger?

Vi er eksperter på forvaltningsbare integrasjonsløsninger. Ring, send oss en mail eller fyll ut skjemaet ved siden av, så kan vi fortelle mer om vår løsninger.

Samtykke(Påkrevd)