Systemintegrasjon OnDemand


Eksperthjelp når du trenger det

Systemintegrasjon OnDemand er en fleksibel løsning for virksomheter med et varierende behov for å bygge nye eller forbedre nåværende systemintegrasjoner. Dette er en løsning som håndterer et varierende behov, mindre kunder, prosjekt eller forespørsler uten at man har en større avtale i bunn. OnDemand er en tjeneste som er tilgjengelig der og da – når det er behov for den.

Opplever dere

  • Et varierende integrasjonsbehov?
  • At dere ikke har behov for en omfattende avtale med konsulenter på heltid?
  • Problemer med å bli hørt av leverandører når dere har mindre bestillinger?

Vi gir dere

  • Muligheter til å bestille mindre integrasjonsprosjekt eller kortere prosjekt
  • Tilgang til et ekspertteam med effektive arbeidsprosesser
  • Samme garanti og kvalitet som ved større prosjektleveranser

Dere kan forvente

  • En fleksibel integrasjonstjeneste med et moderne mindset
  • Kostnadseffektivitet fordi dere ringer kun ved behov
  • Et tett samarbeid med et ekspertteam som har ferdigheter og verktøy til å handle proaktivt til din fordel

Systemintegrasjon OnDemand for mindre kunder og prosjekt

Med systemintegrasjonen OnDemand tilbyr vi en fleksibel løsning til mindre kunder og prosjekt som har et varierende behov og som ikke har økonomi til å ha en konsulent ansatt på heltid.

Med OnDemand får dere hele konseptet med både systemintegrasjon og forvaltning i samme pakke.

Våre OnDemand prosjekt leveres selvsagt etter samme leveransemodell og kvalitet som våre større integrasjonsprosjekt og forvaltningsoppdrag. Vi firer ikke på noe.


Systemintegrasjon OnDemand – En fleksibel integrasjonstjeneste

OnDemand er iBiz Solutions mest fleksible løsning med formål å tilby rask hjelp hvis dere opplever et integrasjonsproblem. OnDemand gir dere tilgang til et koordinert spesialistteam, med rask oppstart og en effektiv arbeidsprosess for å hjelpe din virksomhet å løse de integrasjonsutfordringer dere måtte stå overfor.

Vi har etablert OnDeman for virksomheter med et variarende integrasjonsbehov over tid. Når et behovet oppstår setter vi sammen et team for planlegging og gjennomføring. 

Jeg ser et stort potensiale i OnDemand både for nåværende og nye kunder, sier Jonatan Wirdegård, Business Manager – Application Integration Maintenance på iBiz Solutions. Løsningen gir kundene maksimal fleksibilitet i sitt integrasjonsarbeid og vårt team kan komme raskt i gang.

Systemintegrasjon OnDemand forutsetter at iBiz forvalter virksomhetens integrasjonsmiljø.

For å kunne møte virksomhetens behov ved mindre integrasjonsprosjekt, må våre eksperter kjenne deres integrasjonsmiljø. Alle rutiner må være på plass slik at vi raskt kan agere når integrasjonsbehovene oppstår. Av den grunn bygger løsningen OnDemand på at iBiz forvalter deres integrasjonsmiljø.

I forbindelse med det første oppdraget oppretter vi en avtale med tilhørende rutiner og nivåer for at vi skal kunne agere raskt, enkelt og trygt. Oppdrag som utføres innenfor OnDemand inneholder leveranse av integrasjon inklusiv dokumentasjon og overlevering til vår integrasjonsforvaltning. Ytterligere tjenester som logging, overvåking, monitorering, alarmer osv kan tilføyes løsningen etter behov.


Neste skritt – book vår workshop

Opplever dere et varierende integrasjonsbehov og ikke ønsker å tegne en avtale med konsulenter på heltid?

Vil dere isteden ha en fleksibel integrasjonsløsning skreddersydd virksomhetens behov?

Kontakt oss for rådgivning i dag, eller book vår workshop – Integration Framework. Vi forteller gjerne mer om vår fleksible løsning for systemintegrasjon OnDemand, hva vi har gjort for andre kunder og hva vi kan gjøre for din virksomhet. Vi gir gjerne råd om hva dere må gjøre for å komme i gang.

Vi hjelper dere til en tryggere og enklere integrasjonstilværelse.

Vil du vite mer om Systemintegration OnDemand?

Ring, send oss en mail eller fyll ut skjemaet ved siden av, så kontakter vi deg og forteller mer om hvilken nytte du kan ha av vår tjeneste OnDemand.

Samtykke(Påkrevd)