Integration framework


Integration Framework – strategisk workshop

Vi innleder vårt langsiktige samarbeid med Integration Framework. Dette er vårt strategiske rammeverk og best practices samlet i en workshop. I løpet av to hele dager går vi gjennom og evaluerer virksomhetens nåværende situasjon og arktitektur, vurdere fremtidige utfordringer og går nærmere inn på fire områder. 

Opplever dere

  • Å ikke ha en gjennomtenkt strategi knyttet til virksomhetens systemintegrasjoner?
  • At dere ikke helt vet hvor dere står eller hvilke integrasjonsbehov dere vil ha i fremtiden?
  • Å ha en mengde integrasjoner dere ikke har helt oversikt over, hvilke det er eller hvordan de er laget?

Vi gir dere

  • Tilgang til vårt strategiske rammeverk med vår metodikk, verktøykasse og erfaringer.
  • Muligheter til å gå igjennom område for område på en strukturert måte, etter en gjennomprøvet prosess og metodikk.
  • Tilgang til våre ekspertteam innen systemintegrasjon og integrasjonsforvaltning som gir dere et samlet situasjonsbilde.

Dere kan forvente

  • Dokumentasjon som beskriver nåværende situasjon og modenhetsgrad, samt en analyse av fremtidige behov og ønsket posisjon.
  • Et forslag til en aktivitetsplan for å nå deres ønsker gjennom kontroll, implementering, organisering og ledelse.
  • At dere får god kontroll både på nåværende og fremtidige integrasjoner.
Bilde av Josefin Röja

Josefin Röja

Sales Executive – Norge

Modenhetsgrad ut ifra et integrasjonsperspektiv

Gjennom Integration Framework hjelper vi dere å definere modenhetsgrad ut ifra et integrasjonsperspektiv. I korte trekk innebærer det at vi identifiserer hvilke områder som fungerer i dag og hvilke områder som trenger å utvikles for at virksomheten skal kunne ta et skritt videre.

Bak hvert område skjuler det seg en detaljert beskrivelse av hvilke aktiviteter som bør gjennomføres og hvilke leveranser som må lages under utviklingsarbeidet.

Vår lange erfaring innen systemintegrasjon har gitt oss et stort antall referanser på implementeringer som vi benytter for å oppnå maksimal effekt i vårt arbeid.

Våra tjänster | Integration Framework


Best practises og strukturert arbeid

Integration Framework oppsummerer effektivt og tydelig vårt tilbud og best practise innenfor systemintegrasjon.  Rammeverket gir en struktur i prosjektet og en felles visjon innenfor det integrasjonsrelaterte arbeidet.

Prinsippet bygger på et enkelt og tilpasningsdyktig rammeverk, som fungerer som en støtte for kommunikasjonen og det strukturerte arbeidet i spesifikke kundeprosjekt.  Rammeverket beskriver hvert område på et overordnet nivå, detaljene spesifiseres i den respektive implementeringen.

Reisen starter med Integration Framework

Vi starter vårt samarbeid med workshopen Integration Framework. Under selve workshopen ser vi nærmere på din virksomhet, integrasjonsarbeidet og status gjennom fokusområdene ”governance”, ”implementation”, ”organisation” og ”operation”.
Vi styrer spørsmål og dialog etter en strukturert og detaljert metode og vever inn våre erfaringer for å gi dere mest mulig ut av seansen. Workshopen vil gi dere svar på spørsmål knyttet til nåværende situasjon, fremtidig ønsket situasjon og hvordan dere skal kunne komme dit.   

Integration Framework gir oss et felles syn på integrasjonene ved hjelp av prinsippene og retningslinjene for arkitektur, metode, prosess og mennesker. 

Governance

Legger det strategiske løpet. Velger og styrer hvilke tjenester som skal leveres gjennom integrasjonsmønstre og strategiske produkter.

Implementation

Gir retningslinjer, prinsipper og hjelp som danner et godt grunnlag for utviklere og prosjekt slik at de lykkes i å levere løsninger som er enkle å vedlikeholde.

Organisation

Angir hvilke roller som er nødvendige for å kunne levere gode, operative IT-løsninger samt hvordan dialogen internt i virksomheten skal styres knyttet til krav og bestillinger.

Operations

Enes om metoder, prinsipper og prosesser som trengs for å håndtere drift og vedlikehold på ønsket tilgjengelighetsnivå.

Så snart den nye strategien er på plass, kan dere velge om dere ønsker å gå videre med oss i et integrasjonsprosjekt der vi tar i bruk vår kompetanse for å realisere integrasjonsplanene. Vi bruker de samme verktøyene, teknikkene og arbeidsmetodene som dere ble kjent med under workshopen.

Gjennom vår integrasjonsledelse følger vi opp løsninger knyttet til overvåkning, monitorering, logging, feilmeldinger og andre tiltak for at integrasjonene skal kunne fungere så knirkefritt som mulig.

Neste skritt – book vår workshop

Savner dere en god strategi for organisasjonens systemintegrasjoner? Vet dere ikke helt hvor dere står i dag eller hvilke integrasjonsbehov dere vil ha fremover?

Workshopen vil gi dere svar.

I vårt tilbud Integration Framework inngår selve Workshopen. Dere vil motta en utførlig dokumentasjon om organisasjonens nåværende situasjon, modenhetsgrad, en analyse av fremtidige behov samt hvilke forandringer dere bør gjøre i nåværende integrasjoner for å kunne møte fremtiden trygt.

I tillegg får dere et forslag til strategi og aktivitetsplan med prioriteringer som gjør at dere kan bevege dere mot målet gjennom et godt styresett, en god implementering, organisering og forvaltning.  

Workshopen gjennomføres til fast pris.

Vil du vite mer eller kanskje allerede nå booke en workshop? Kontakt oss i dag!

Ønsker du å booke eller vil du vite mer om vår workshop – Integration Framework?

Ring, send oss en mail eller fyll ut kontaktskjemaet, så tar vi kontakt og forteller deg mer om hvilken nytte dere kan ha av Integration Framework.

Samtykke(Påkrevd)