Integrasjonsforvaltning


Integrasjonsforvaltning – med et proaktivt mindset

Det som gjør oss til en attraktiv partner innen integrasjonsforvaltning er at vårt team med erfarne integrasjonskonsulenter har et proaktivt mindset. Dere får en effektiv håndtering av incidenter før det oppstår et problem i den daglige virksomheten. Vårt mål er å alltid ta tak i et avvik før virksomheten merker at noe har skjedd.

Opplever dere

  • At det brukes for mange interne ressurser på integrasjonsrelaterte problemer?
  • At den eksterne forvaltningen er kostbar, dere har liten innsikt i hva som skjer og savner å ha kontroll?
  • Vanskeligheter med å drive effektivt forbedringsarbeid?

Vi hjelper dere

  • Med avlastning så dere kan frigjøre tid i egen organisasjon.
  • Med fleksible forvaltningsløsninger som er skreddersydd virksomhetens behov.
  • Med tilgang på eksperter innen integrasjoner og forvaltning.

Dere kan forvente

  • At vi jobber proaktivt for å minske integrasjonsrelaterte problemer.
  • Full transparens og åpenhet i prosessene, noe som gir dere full kontroll.
  • En integrasjonsløsning som hele tiden har som målsetting å senke virksomhetens integrasjonskostnader.
Bilde av Josefin Röja

Josefin Röja

Sales Executive – Norge

Integrasjonsforvaltning med nyttemaksismering

Det snakkes mye om nytte og nyttemaksimering og hvordan man så tidlig som mulig må finne nytten i integrasjonens livssyklus.  Målet med en forvaltbar integrasjon for oss er å synliggjøre flaskehalser.

En flaskehals kan være at noe tar for lang tid, at det koster for mye penger eller at vi ikke er fornøyde med hvordan en tjeneste fungerer. For oss handler det om å finne problemene, løse dem på en god måte og sørge for at de ikke oppstår igjen.

Våra tjänster | Integrationsförvaltning


Vi har en nullvisjon for vår integrasjonsforvaltning


Vi jobber hele tiden med å senke antallet incidenter, og har kopiert Stortingets nullvisjon knyttet til trafikkulykker og gjort den til vår. Kompleksiteten i denne nullvisjonen er stor og null incidenter blir vanskelig å nå, men det er et bra mindset å jobbe etter.

Det gir vårt team de rette forutsetningene for å forstå hvilket mandat de har å rette seg etter» sier Jonatan Wirdegård, Business Area Manager – Application Integration Maintenance. Vi snakker mye om innovasjonsevne når vi forbedrer eller utvikler nye integrasjoner. Det er viktig å opprettholde denne.

Vi innoverer og utvikler våre tjenester kontinuerlig for å kunne tilby våre kunder en stadig bedre forvaltningsstøtte. Vi er eksperter på overvåking, logging og monitorering og kan ta tak i problemet allerede før kunden har oppdaget at det finns et problem. På den måten kan vi unngår dyre og kostbare stopp i virksomhetskritiske prosesser.

En integrasjon kan ta fra to-tre uker opptil et par måneder å utvikle, men skal etter det fungere i mange år fremover. Det er her spørsmålet om «innovasjonsevne» ofte kommer inn. For ikke bare skal man rette en hendelse, man skal også sørge for at den ikke oppstår på nytt.

Fleksible tilbud

Våre tilbud knyttet til integrasjonsforvaltning er både omfattende og meget fleksible. Du kan benytte oss kun som en støtte til din allerede eksisterende organisasjon, eller du kan be oss ta hele administrasjonen inkludert alt som har med integrasjonsforvaltning å gjøre.

Vi tilbyr ikke bare en spoc (single point of contact), en servicedesk og 1. linje support, men utøver også 2. og 3. linje support og er eksperter på integrasjoner. Vi har inngående kompetanse på området og vil også kunne komme med løpende forslag til forbedringer for å hindre og minske antall incidenter.

Grunnpakken er den reaktive delen. Deretter legger vi til den proaktive delen. Å gå fra reaktiv til proaktiv incidenthåndtering oppleves relativt ukomplisert, takket være god systemstøtte og gode verktøy.

Dere får fullt innsyn i realtid og kan følge med på hvor mange hendelser som oppstår, hvor de er og hvilke tiltak som blir gjort. Våre integrasjonsforvaltningsløsninger finnes på mange nivåer.

De tilpasses virksomheten ut ifra hvilket ansvar dere selv ønsker å ta i egen organisasjon og hva dere ønsker ekstern hjelp til.

Vi tilbyr beredskap på ulike SLA-nivåer for incentivhåndtering. Fra vanlig kontortid til beredskap 24/7 – 365 dager i året.

Spør oss gjerne om våre forvaltningstjenester, kontraktsmodeller og ulike beredskapsnivåer.

I samarbeid med Nodinite

Nodinite er vår samarbeidspartner innen integrasjonsforvaltning. Både dere og Nodinite blir informerte fra dag en. Nodinite tar seg av alt fra logging til overvåkning når dine system kommuniserer med hverandre.

Dere sparer verdifull tid og kan fokusere på organisasjonens kjernevirksomhet i stedet for å håndtere komplekse problemer knyttet til systemintegrasjoner.

Integrationsförvaltning | Samarbete Nodinite


Neste skritt – book vår workshop

Opplever du at du bruker for mange interne ressurser på integrasjonsrelaterte problemer? Din eksterne forvaltning er for dyr, du har for dårlig innsikt i hva som skjer og savner å ha kontroll?

Ønsker du deg en integrasjonsløsning som avlaster din organisasjon og som gir deg full åpenhet?

Kontakt oss for råd eller book vår workshop – Integration Framework. Vi forteller gjerne mer om våre løsninger knyttet til integrasjonsledelse, hva vi har gjort for andre kunder og hva vi kan gjøre for deg. Vi gir deg gjerne råd om hvilke skritt du må ta for å komme i gang.

Vi hjelper deg med en tryggere og enklere integrasjonstilværelse.

Trenger du en langsiktig partner til virksomhetens integrasjonsforvaltning?

Våre eksperter innen integrasjonsforvaltning jobber proaktivt og gir deg den støtten du trenger. Ring, send oss en mail eller fyll inn vedlagte skjema, så tar vi kontakt og forteller mer om hva vi kan gjøre for deg!

Samtykke(Påkrevd)