Våre tjenester


Vi skaper foranderlig og forvaltbar systemintegrasjon

Utvikling av foranderlig og forvaltbar systemintegrasjon som muliggjør innovasjon, beskriver kort hva som driver oss, hvordan vi tenker og hvordan vi løser våre kunders integrasjonsutfordringer.

Gjennom å ta ansvar, dele kunnskaper og fremme en åpen kultur løser vi utfordringene – the iBiz way.

Bild på Josefin Röja

Josefin Röja

Sales Executive – Norge

Forvaltbar systemintegrasjon

Gjennom mer enn ti år i bransjen har vi opparbeidet oss ekspertkunnskaper og erfaringer fra mange komplekse integrasjonsprosjekt. Dette har gjort oss til en ledende aktør innen systemintegrasjon i dagens marked.

iBiz tilbyr en helhet/struktur/organisering der utviklingsteam og prosjektledelse jobber tett sammen gjennom hele prosessen. Et tydelig rammeverk for arkitektur, utvikling, organisering og ledelse sørger for at virksomhetens systemer er tilgjengelige gjennom hele prosjekts livssyklus.

Integration Framework gjør oss i stand til å identifisere nåværende status og definere en langsiktig plan for digitaliserings- og integrasjonsinitiativer. Vårt konsulentteam CS (Consulting Services) er ansvarlige for systemutviklingen i våre prosjektleveranser, mens løsningene Systemintegration OnDemand og integrasjonsadministrasjon drives av vårt AIM-team (Application Integration Maintenance).

Gjennom/ved bruk av disse skaper vi en forvaltbar systemintegrasjon.


Langsiktig ansvar, solide metoder og høy kvalitet

Dagens virksomheter forandres i et raskt tempo, noe som genererer et økt behov for endringer i systemmiljøet der også integrasjonene rammes. Våre konsulenter tar et langsiktig ansvar for at integrasjoner mellom ulike systemer og tjenester skal fungere gjennom hele livssyklusen, noe som stiller krav både til utvikling og forvaltning.

Takket være årelang erfaring, gode rammeverk og høy kvalitet kan vi ta et langsiktig ansvar for å levere forvaltbar systemintegrasjon. iBiz Solutions er din langsiktige partner med ansvar for å skape forvaltbar systemintegrasjon.

iBiz Solutions är din långsiktiga partner med ansvar för att skapa förvaltningsbar systemintegration!

Jonatan Wirdegård, Business Area Manager – Application Integration Maintenance

Den største verdien med forvaltbar systemintegrasjon ligger i fleksibiliteten og smidigheten

Fordelen med forvaltbar systemintegrasjon ligger i fleksibiliteten, noe som er viktig når man ser hvor raskt endringer skjer i virksomheter i dag. Med en høyere endringstakt, trenger man å kunne tilpasse seg raskere enn tidligere. Dette er ikke gjennomførbart uten en gjennomtenkt, godt dokumentert og forvaltbar arkitektur.  

Forvaltbar systemintegrasjon gjør organisasjonen smidigere og gjør det enkelt å gjennomføre store forandringer på en fleksibel og effektiv måte. Systemer og komponenter kan enkelt kobles av og på uten at man trenger å implementere hele integrasjonen på nytt. I tillegg til stor fleksibilitet og smidighet sparer dere også både tid og penger.

Prøv oss – book vår workshop

Opplever dere en lite smidig arkitektur, at endringer tar lang tid og at det kan være vanskelig å innføre nye systemer og løsninger?

Ønsker dere i stedet en foranderlig og forvaltbar systemintegrasjon som tilrettelegger for innovasjon?

Kontakt oss for rådgivning i dag, eller book en Integration Framwork-workshop. Vi forteller gjerne mer om vår unike metode som muliggjør en foranderlig og forvaltbar integrasjon, hva vi har gjort for andre kunder og hva vi kan gjøre for deres virksomhet.

La oss hjelpe dere til en tryggere og enklere integrasjonstilværelse!

Ser dere etter en langsiktig partner for systemintegrasjoner?

Vi er eksperter på å skape forvaltbare systemintegrasjoner. Ring, send oss en mail eller fyll ut kontaktskjemaet, så tar vi kontakt og forteller mer om hva vi kan gjøre for din virksomhet!

Samtykke(Påkrevd)