Azure Integration Services


Azure Integration Services – ekte skyintegrasjon

Microsoft Azure Integration Services tilbyr unike muligheter for skytjenester der du kan velge mellom en hundre prosent skybasert løsning eller en hybrid med det lokale nettverket. Med Azure Integrasjon Services får du en moderne plattform med pålitelige og sikre verktøy. Du kan både administrere, legge til, utvikle og vedlikeholde dine integrasjoner i din foretrukne webleser. 

Azure Integration Services kombinerer styrken fra BizTalk i B2B/EDI-verden med fleksibiliteten og smidigheten i API-verdenen.

Bild på Josefin Röja

Josefin Röja

Sales Executive – Norge

Fordeler med Microsoft Azure Integration Services

Azure Integration Services er en (skybasert) totalløsning for integrering av applikasjoner, program, tjenester og data. Det er en pålitelig, skalerbar plattform for integrering av lokale og skybaserte applikasjoner, data og prosesser i din virksomhet.

Behovet for å ha tilgang til alle aktuelle data knyttet til ulike forretningsprosesser øker stadig. Vi setter opp integrasjoner som muliggjør tilgang på aktuell data fra ulike datakilder, applikasjoner, tjenester og prosesser. Azure Integration Services er en plattform som på en skalerbar måte dekker virksomhetens behov på rett nivå.

De viktigste fordelene med Azure Integration Services:

  • Det er enkelt og rimelig å komme i gang. Det kreves ingen investeringer i forkant.
  • Det finnes en rekke «out of the box»-løsninger som støtter moderne typer integrasjoner
  • Serverløs integrasjon
  • Nettet gir en naturlig skalerbarhet og fleksibilitet. Det er enkelt å skalere opp og ned etter behov.
  • Du betaler kun for den kapasiteten du benytter

Azure Integration Services

Vi jobber med Azure Integration Services plattform som i hovedtrekk består av fire deler: API Management, Logic Apps, Service Bus og Event Grids. Med de ulike delene kan vi skape en komplett løsning for integrering av skybaserte og lokale applikasjoner og tjenester.

  • API Management som gir API-tjenester
  • Logic Apps, for organisering av forretningsprosesser, arbeidsflyt mm
  • Service Bus, gir deg en pålitelig meldingstjeneste
  • Event Grid gjør det mulig å gjennomføre pålitelig levering av hendelser i stor skala.


Strategi og plan – Azure ready

Det er enkelt å komme i gang med Azure Integration Services, samtidig som det er lett å trå feil og ende opp med en lite holdbar arkitektur. Selve plattformen er kompleks og de ulike tjenestene og valgene er mange. Det kreves en god del planlegging og forberedelser før man går i gang. Det er viktig å komme riktig ut helt fra start. Er du Azure ready?

Vi i iBiz har gjort oss godt kjent med plattformens kompleksitet, og kombinert med erfaringer over flere år har vi utarbeidet en prosess for å gjøre deg Azure ready. Vi hjelper deg med å utarbeide en strategi og langsiktig plan for hvordan du kan jobbe med plattformen fremover.  Alt for kunne skape den optimale arkitekturen og konfigurasjonen for din virksomhet. Kontakt oss, så forteller vi mer om de ulike trinnene i prosessen og hvordan vi kan gjøre deg Azure ready.

Grunnleggende arkitektur

Vi tar utgangspunkt i Microsofts arkitektur når vi benytter Azure Integration Services til å rute forespørsler til virksomhetens back-end system. Backend-systemet kan inneholde SaaS-tjenester (programvare som en tjeneste), Azure-løsninger samt eventuelle andre webløsninger som selskapet allerede bruker.

Azure Integration Services er en samling tjenester for integrering av applikasjoner, program, løsninger og data. Den grunnleggende arkitekturen som illustrasjonen (under) viser, benytter to av disse tjenestene: Logic Apps til å styre arbeidsflyten og API Management til å skape kataloger med API: er.

Arkitekturen brukes til grunnleggende integrasjonsscenarier der arbeidsflyten utløses av synkrone forespørsler av backend-tjenester. Også en mer avansert arkitektur som benytter køer og hendelser bygger på denne grunnleggende arkitektur.

Din virksomhet kan ha spesielle krav som skiller seg noe fra arkitekturen vist i figuren, og det tar vi selvsagt hensyn til, men vi mener dette er en bra arkitektur å ta utgangspunkt i. Bildet viser på en oversiktlig måte hvordan vi jobber med Azure Integration Services. (Bildet er hentet fra Microsoft).

Arkitekturen viser:

Backend-system.
Den høyre siden av diagrammet viser de ulike server delsystemene som virksomheten har distribuert eller benytter seg av. Disse kan omfatte SaaS system, andre Azure-tjenester eller web-tjenester som viser REST- eller SOAP-sluttpunkter.

Azure Logic Apps.

Azure Logic Apps er en serverløs plattform som skaper virksomhetens arbeidsflyt gjennom å integrere program, data og tjenester.

I denne arkitekturen utløses Logic Apps av HTTP-forespørsler. Du kan også integrere arbeidsflyten for en mer kompleks dirigering. Logic Apps benytter seg av koblinger for å integrere med andre hyppig anvendte tjenester.

Azure-API Management.
API Management er en administrasjonstjeneste knyttet til publisering av kataloger med http-APIer for å fremme gjenbruk og identifisering. API Management består av to komponenter:

API-Gateway.
API-Gateway godkjenner HTTP-forespørselen og viderekobler dem til server-delen.

Developer-portalen.

Hver del av Azure API Mangement gir tilgang til en utviklingsportal. Portalen gir videre utviklerne tilgang til dokumentasjon og koder feks ved hjelp av API’ene. Du kan også teste API’er i Developer-portalen.

Vi kan Azure Integration Services!

Vi skapar förändrings- och förvaltningsbar systemintegration, och hjälper dig till en tryggare och enklare integrationstillvaro. Kontakta oss gärna för rådgivning.