Kundecase – Fonus

Med en historie som strekker seg helt tilbake til 40-tallet, er Fonus Sveriges mest benyttede begravelsesbyrå. Fonus er etablert både i Sverige og i Norge og gjennom datterselskaper som Familjens Jurist og Fondkistan, støtter organisasjonen sine kunder gjennom hele begravelsesprosessen. Siden 2017 har iBiz Solutions vært involvert i arbeidet med Funus’ digitaliseringstiltak, med den skybaserte integrasjonsplattformen som et sentralt element i konsernets komplekse IT-miljø. Les gjerne mer om vårt samarbeid.

Bakgrunn

Selv om begravelsesbyråer ofte får en til å tenke bakover og assosieres med avslutninger, er det tydelig at Fonus som markedsleder er et selskap som tenker fremover og setter digitalisering høyt på agendaen.  

I 2017 innledet vi et samarbeid der iBiz Solutions initialt overtok styringen av Fonus’ integrasjonsplattform. Sterk fokus på stabilitet og pålitelighet la grunnlaget for videre utvikling, og som første (!) kunde ble Fonus med i vår OnDemand-tjeneste to år senere. Her har Fonus spilt en viktig rolle som sparringspartner for utviklingen av tjenesten, samtidig som vi i iBiz har kunnet bistå med fleksibilitet i utviklingen av nye integrasjonsløsninger.

Samarbeidet vårt med iBiz Solutions gir oss et stabilt og pålitelig IT-miljø. Forvaltningsteamet håndterer incidenter som potensielt kan forstyrre vår forretningsdrift, og gjennom OnDemand får vi tilgang til profesjonell og fleksibel integrasjonsutvikling.

Vi er veldig fornøyde med tjenestene, og iBiz Solutions som integrasjonspartner. Samarbeidet gir oss muligheten til en effektiv utvikling av vår virksomhet og gjør oss mer datadrevne.

Anders Eskilsson, IT -sjef

Løsningen i dag – en skybasert plattform

Grunnlaget for Fonus’ pågående integrasjonsprosjekter er deres integreringsstrategi. Denne eies av Fonus, men forvaltes vaktsomt både av dem selv som bestiller og av oss som leverandør og integrasjonspartner. Sammensetningen av både interne og eksterne systemer endres og vokser kontinuerlig. Integrasjonsstrategien er en viktig del av system- og teknologikravene som spesifiseres ved implementeringer.

Fonus har valgt en skybasert plattform bygget på den siste teknikken i Azure, noe som stemmer godt overens med iBiz Cloud First Strategi. For Fonus var beslutningen om en skyplattform viktig, da selskapet har en klar ambisjon fremover hvor kravene til rask mobilitet, skalerbarhet og fleksibilitet er sentrale aspekter.

På samme måte som da vi startet vårt samarbeid, er iBiz Solutions i dag ansvarlige for forvaltningen av plattformen. Fra å være en pilotkunde på OnDemand, bruker Fonus fremdeles tjenesten (sammen med en rekke andre nye kunder som har kommet til siden) til oppdrag knyttet til arkitektur og utvikling av nye integrasjoner.
Vi jobber agilt og den interne IT-avdelingen samler inn behov fra virksomheten og bestiller fortløpende oppdragene gjennom vår OnDemand-koordinator. For hvert oppdrag utarbeides det et tidsestimat der IT-avdelingen kan kommunisere og fordele kostnader på ulike deler av virksomheten. Deretter foretas en endelig bestilling av oppdraget, og våre arkitekter og utviklere leverer de integrasjonsløsningene som Fonus ønsker.

Gjennom Azure-plattformen flyter store mengder data der vi i tillegg til nyutvikling og administrasjon også jobber med tilpassede BI-rapporter. Disse er skreddersydde Fonus behov og danner grunnlaget for ulike beslutninger.

Takk for tilliten!

Vi er stolte og glade over tilliten dere gir oss gjennom å få være deres integrasjonspartner innen skybaserte løsninger og ser frem til å fortsette den digitale reisen sammen!

Vi kan systemintegrasjon

Vi skaper foranderlig og forvaltbar systemintegrasjon og hjelper våre kunder til en tryggere og enklere integrasjonstilværelse.  Kontakt oss gjerne så forteller vi mer!