Kundecase – Olav Thon Gruppen

Gründeren Olav Thon kjøpte sin første eiendom i Karl Johans gate i Oslo i 1950. Dette skulle bli den første av en rekke investeringer. Med drøyt 10 milliarder i omsetning og over 3000 ansatte er Olav Thon Gruppen idag en av Norges ledende aktører innen eiendom, hotell og kjøpesentre. iBiz Solutions har vært Olav Thon Gruppens integrasjonspartner siden 2016 og har vært med på en spennende reise fra strategi og plattformetablering til utvikling og administrasjon av en rekke viktige integrasjoner gjennom den sentrale integrasjonsplattformen.

Bakgrunn

I en bransje kjent for stabilitet og langtidsplanlegging er kanskje ikke digital transformasjon det første man tenker på, men Olav Thon Gruppen har vært tydelige på at digitalisering er en viktig suksessfaktor for å kunne være konkurransedyktig både i dag og i fremtiden. Da iBiz og Olav Thon Gruppen startet sitt samarbeid i 2016, ble det ikke etablert en egen integrasjonsplattform, men integrasjoner ble utviklet en og en av gangen. For et selskap i stadig vekst så man etter hvert et tydelig behov for å jobbe mer strukturert med systemintegrasjon.

Som første ledd i samarbeidet ble det gjennomført en Integration Framework Workshop for å skaffe seg en oversikt over dagens situasjon og samtidig identifisere fokusområder fremover. Med utgangspunkt i dette ble integrasjonsreisen fremover lagt.

«Ibiz er den perfekte partner i vårt integrasjonsarbeid. Høyt kunnskapsnivå, gjennomtenkte prosesser og ikke minst fantastisk service gir oss som kunde trygghet og stabilitet. At vi i tillegg kan ha full kontroll over trafikken via Nodinite er en super bonus», berättar Kristin Birkeland, Senior Advisor IKT.

Dagens løsning

Etter den første workshopen har mye skjedd. I dag har Olav Thon Gruppen etablert både en integrasjonsplattform og en tydelig strategi for hvordan selskapet fremover skal jobbe med integrasjoner, både innenfor nyutvikling og forvaltning.

Olav Thon Gruppen har gjennom årene benyttet løsninger fra alle våre forretningsområder; CS, AIM og OnDemand. Konsulenttjenester (CS) har vært involvert i de fleste store og små utviklingsprosjekter hvor arkitekter og utviklere har jobbet tett med Olav Thon Gruppens IT-team og andre eksterne leverandører. AIM administrerer plattformen hvor vi i dag har proaktiv overvåking gjennom Nodinite, noe som gir god støtte i hverdagen. I snart to år har Olav Thon Group også benyttet iBiz OnDemand-tjeneste, hvor den interne integrasjonssjefen i tett dialog med iBiz OnDemand-koordinator planlegger og bygger nye integrasjoner.

Takk for tilliten!

For oss som jobber på iBiz Solutions er samarbeidet med Olav Thon gruppen noe vi verdsetter høyt. De er et selskap med en fantastisk historie, som stadig er på vei opp og frem. Vi er stolte over å få være med på reisen!